Nasze stowarzyszenie jest od trzech lat członkiem Międzynarodowej Sieci Muzeów Domowych, którego celem jest dokumentowanie, badanie i popularyzowanie prywatnych zbiorów pamiątek i zabytków, jako szczególnej formy dziedzictwa kulturowego.

W Legnickiej Bibliotece Publicznej, pod auspicjami Stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”, odbywają się spotkania z cyklu „Opowieści o Legnicy malowane światłem”.

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”

 Konferencja naukowa, Spała 17 – 18 maja Kulturotwórcza rola Armii Radzieckiej w Europie Środkowo – Wschodniej i na Bałkanach”.