24 stycznia, podczas koncertu noworocznego, decyzją kapituły „Legnicka Książka Roku”, to prestiżowe wyróżnienie za rok 2013, wręczane po raz czwarty, otrzymała dr Krystyna Nowakowska, wiceprezes stowarzyszenia PiD, za monografię „Pawilon polski na nowojorskiej wystawie światowej (1939 – 1940) i jego dalsze dzieje”.

7 grudnia 2013 roku odbyło się zebranie członków PiD, na którym omówiono dotychczasową działalność stowarzyszenia.

Polska i radziecka propaganda historyczna i jej wpływ na stosunki pomiędzy polską i niemiecką ludnością cywilną a żołnierzami radzieckim w Legnicy w latach 1945 - 1962

Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog” przy współpracy z Legnicką Biblioteką Publiczną zorganizowało 15 lutego 2013 roku w czytelni biblioteki prezentację publikacji o powyższym tytule, autorstwa międzynarodowej grupy badawczej w składzie: Alisher Alimurzaev, Martin König, Elżbieta Szumańska.