Z okazji 20-tej rocznicy wycofania wojsk radzieckich z Niemiec i Polski, Katedra Kultury i Historii Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Europejskiego Viadrina zorganizowała konferencję naukową pt. "Wycofanie wojsk radzieckich z Niemiec i Polski w latach 1993/1994 w porównaniu. Pożegnanie – Pozostałości – Pamięć".

 

W dniach 19-21 września 2014 roku odbyło się VII Forum Muzeów Domowych w Kudowie Zdroju.

 

W lipcu w Legnicy przebywała grupa studentów Europejskiego Uniwersytetu Viadrina z Frankfurtu nad Odrą pod opieką Piotra Wołoszyna, doktoranta tej uczelni.

 

28 czerwca Stowarzyszenie było organizatorem wycieczki po legnickim Parku Miejskim.

22 maja nasze Stowarzyszenie wraz z Legnicką Biblioteką Publiczną było organizatorem spotkania z historykiem sztuki Katarzyną Kotlińska na temat legnickiego cmentarza żydowskiego

24 kwietnia nasze stowarzyszenie zorganizowało spotkanie z Jerzym Starzyńskim, redaktorem książki „Kto siedzi na miedzi (-y)?” – ukazującej wieloetniczne i wielokulturowe oblicze ziemi legnickiej, zamieszkałej po wojnie przez Polaków, Niemców, Żydów, Ukraińców, Łemków, Cyganów, Greków, Macedończyków.

 

28 marca 2014roku w siedzibie Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Legnicy, przy ulicy Św. Piotra 14. odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PiD z następującym porządkiem obrad: