27 października Stowarzyszenie było współorganizatorem konferencji naukowej poświęconej wydarzeniom 1956 r. w Polsce, na Dolnym Śląsku i w Legnicy.

23 października 2016 roku zmarł JÜRGEN GRETSCHEL. Urodził się 7 marca 1941 r. w Liegnitz. Był autochtonem, prawdopodobnie najstarszym rodowitym legniczaninem.

Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Barbara i Wojciech Morawcowie wzięli udział w najważniejszym dorocznym przedsięwzięciu Międzynarodowej Sieci Muzeów Domowych, jakim jest Międzynarodowe Forum Muzeów Domowych.

5 kwietnia 2016 r. odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim obchody Światowego Dnia Romów.

2 kwietnia przebywała w Legnicy ok. 40-osobowa grupa żołnierzy i pracowników z klubu turystycznego 10 Opolskiej Brygady Logistycznej.

W dniu 17 marca 2016 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Stowarzyszenia „Pamięć i Dialog” z następującym porządkiem:

11 września stowarzyszenie było organizatorem konferencji „Legniccy Sybiracy”. Poprzedziła ona i tematycznie była związana z planowanym w dniu 17 września odsłonięciem pomnika Zesłańcom Sybiru.