W ostatni wtorek (29 maja), w sali Maneżowej legnickiej Akademii Rycerskiej miała miejsce promocja najnowszego wydawnictwa naszego Stowarzyszenia - pracy zbiorowej pod redakcją Marii Kubasik & Marka Żaka pt.: MARZEC '68. PRZYCZYNY I NASTĘPSTWA. Zapraszamy do zapoznania się z relacją i fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Relacja z promocji książki „Marzec’68. Przyczyny i następstwa”

Około sześćdziesiąt osób zgromadziło się w Sali Maneżowej Akademii Rycerskiej 29 maja na promocji książki Maarzec’68. Przyczyny i następstwa, której wydawcą jest stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”. Publikacja jest pokłosiem międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej 22 marca br. przez stowarzyszenie „Pamięć i Dialog” przy współpracy z Urzędem Miasta Legnicy, Muzeum Miedzi, Legnickim Centrum Kultury i legnickim oddziałem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów.

W spotkaniu uczestniczyli autorzy artykułów  i wystąpień: prof. dr hab. Stanisław Dąbrowski, Tamara Włodarczyk, Maria Kubasik, Marek Żak i dr Andrzej Szczepański. Szczególnymi gośćmi byli autorzy wspomnień z tamtych lat, byli i aktualni legniczanie. Wśród nich: Henia i Lejba Szklarowie, którzy po Marcu’68 pozostali w Legnicy, Izaak Ritter, który po 55 latach powrócił do Polski i mieszka na Dolnym Śląsku, i jak mówi Polska była zawsze i jest moją Ojczyzną oraz Krzysztof Kosierb i Tadeusz Sznerch.

Spotkanie miało żywy charakter i stało się miejscem dialogu i wspomnień legniczan. Niektórzy bowiem zdążyli przekartkować fragmenty publikacji, i po obejrzeniu trzydziestominutowego filmu, który stanowił retrospekcję z konferencji marcowej i po przeczytaniu przez Jana Hilę fragmentów wspomnień: H. i L. Szklarów oraz P. Fogelman-Zindell, podzielili się wspomnieniami o kontaktach ze środowiskiem żydowskim.

I tak pani Alina Jurczak wspominała m. in. lekarza S. Wójta, który z rodziną wyjechał do Szwecji. Rodzina Wójtów, wyjeżdżając z Legnicy, pozostawiła klucze ze swojego mieszkania rodzicom pani Aliny, którzy byli sąsiadami. Zapamiętała, że kiedy weszli do opuszczonego mieszkania, na parapetach w dwóch pokojach były kartki z informacją o ich rodowym nazwisku w języku polskim i jidysz. Z kolei pani Radosława Janowska-Lascar, prezes Stowarzyszenia Kobiet „Babiniec”, mówiła o lekarzu Leo Gielewskim – koneserze dzieł sztuki. W mieszkaniu doktora, jak wspominała, wisiały na ścianach m. in. prace Nikifora – tak notabene znanego w tamtych latach bardziej na zachodzie Europy niż w Polsce. Marta Chmielewska, prezes Towarzystwa Miłośników Twórczości Zofii Kossak, była dyrektorka SP nr 10, przypomniała natomiast o żydowskich dzieciach uczących się w polskich szkołach, podkreślając, iż były one bardzo zdyscyplinowane i świetnie się uczące.

W toku dyskusji pojawiło się pytanie, dlaczego do tego doszło, że nasi sąsiedzi opuścili Legnicę, Polskę? Nie ma na to jednej i dobrej odpowiedzi – podkreślił na zakończenie dr Wojciech Kondusza, prezes stowarzyszenia „Pamięć i Dialog”. Ta kwestia wciąż nas nurtuje i dobrze byłoby, gdyby książka, po którą sięgną czytelnicy, wywołała refleksję nad złożoną historią naszego miasta i kraju. Wydana publikacja jest bowiem jedną z prób poszukiwania odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się stało – skonstatował W. Kondusza.

Opracowała: MARIA KUBASIK

 

FOTOGALERIA (fot. Wojciech Morawiec)

Sala maneżowa 01
Sala maneżowa 02
Wojciech Kondusza
Maria Kubasik
Marek Żak
Andrzej Szczepański
Tamara Włodarczyk
Jan Hila
Tadeusz Sznerch (2)
Krzysztof Kosierb
Henia Szklar
Lejba Szklar
Państwo Szklarowie i I. Ritter
Izaak Ritter
Państwo L. i H. Szklarowie
Dorota Purgal
Alina Jurczak
Radosława Janowska-Lascar
Marta Chmielewska
Image_97
Tadeusz Sznerch
I. Ritter & A. Szczepański