ALMANACH SZTUKI ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO

 

Almanach sztuki Zagłębia Miedziowego (AS) to cykl spotkań, seminariów, warsztatów i prezentacji artystów w różny sposób związanych z Legnicą i Zagłębiem Miedziowym, rozumianym tutaj umownie jako obszar dawnego woj. legnickiego. Ogólną misją cyklu jest dokumentacja i refleksja nad dziejami sztuki współczesnej (powojennej) tego subregionu, widzianej przez pryzmat jej przedstawicieli i animatorów, w tym instytucji sztuki (galerie, muzea, stowarzyszenia). Zasadniczym celem zaś jest przybliżenie miejscowej społeczności sylwetek i twórczości najważniejszych artystów ZM, zarówno tych, którzy obecnie mieszkają i tworzą na jego obszarze, jak i tych związanych z Zagłębiem poprzez urodzenie lub długoletni pobyt, trwale wpisujący ich dorobek w lokalny historyczny krajobraz plastyczny i kulturowy. Ponadto zamiarem organizatorów jest także rozpoznanie i udokumentowanie istotnych z punktu widzenia historii kultury regionu zjawisk artystycznych i instytucji zajmujących się sztuką najnowszą.

Formami realizacji Almanachu będą spotkania autorskie, seminaria, wolne panele dyskusyjne, warsztaty teoretyczne, prezentacje. Zakres rzeczowy obejmie wszystkie rodzaje aktywności twórczej praktykowane przez miejscowe środowisko (inaczej: media sztuki), od klasycznych jak malarstwo czy rzeźba, poprzez fotografię, film, video i sztuki performatywne, a skończywszy na designie, sztuce przestrzeni i w przestrzeni miasta (tzw. mała architektura, pomniki, fontanny, etc.).

Spotkania prowadzić będzie moderator, najczęściej niżej podpisany, ale możliwe będą inne opcje.

 

Zbigniew Kraska