Zywert-F
Żarkowski-S
Chyla
Freidenberg-B
Karliński-H
Kertyński-J
Klimczewski-W
Kryjon-F
Myśliwiec-T
Pałka-F
Pawełek-M
Podoba-J
Pressler-I
Szulc-Z
Zajączkowski-J
Gumiński-T
Łączyński-T
Winiarski-J