Regulamin nagrody „Śląskie niebo Jürgena Gretschela”

 

Par. 1.

Celem przyznawania nagrody jest promocja idei dialogu międzykulturowego oraz upowszechnianie wśród mieszkańców Legnicy, w szczególności wśród młodzieży szkolnej i studenckiej, problematyki różnorodności kulturowej miasta wczoraj i dziś. Jej inicjatorem są organizacje pozarządowe Legnicy.

 Par. 2.

Fundatorem nagrody jest Prezydent Miasta Legnicy.

Par. 3.

 1. Nagrodę przyznaje się za:
 • osiągnięcia w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego Dolnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem Legnicy i okolic, oraz za działalność na rzecz tolerancji, wzajemnego szacunku, współpracy, poszanowania innych ludzi oraz umacniania dialogu międzykulturowego.
 1. Nagroda przyznawana jest w kategorii osoba, organizacja lub instytucja.
 2. Nagroda „Śląskie niebo Jürgena Gretschela” ma formę statuetki i dyplomu.

Par. 4.

 1. Nagrodę przyznaje Kapituła złożona z przedstawicieli świata kultury i nauki, organizacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz stowarzyszeń, których działania pielęgnują wartości honorowane nagrodą. Swojego przedstawiciela w Kapitule ma rodzina J. Gretschela i fundator nagrody.
 2. Kapituła działa na podstawie regulaminu wewnętrznego.
 3. Dla ważności podejmowanych decyzji i dokonywanego wyboru wymagany jest udział ponad 50% składu członków Kapituły.
 4. Jednomyślna decyzja i wybór może być przyjęty w drodze aklamacji, a wobec braku jednomyślności rozstrzygnięcie następuje w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
 5. Obsługę administracyjną Kapituły prowadzi stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”.

Par. 5.

 1. Zgłoszenia kandydatów do Nagrody mogą dokonywać członkowie Kapituły, osoby fizyczne, organizacje lub instytucje działające w sferze kultury i oświaty. Mogą one zgłosić jednego kandydata.
 2. Przy rozpatrywaniu kandydatury zgłoszonej przez członka Kapituły nie bierze on udziału w głosowaniu.
 3. W przypadku zgłoszenia kandydata związanego z członkiem Kapituły przez inną organizację czy instytucję, członek Kapituły jest wyłączony z aktu głosowania.
 4. Do Nagrody nie mogą być zgłaszani laureaci poprzednich edycji Nagrody.
 5. Kandydatów należy zgłaszać pisemnie lub elektronicznie na adres: Stowarzyszenie „Pamięć i Dialog”, 59-220 Legnica, ul. S. Staszica 2/6; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 15 kwietnia każdego roku.
 6. Decyzja Kapituły jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 7. Kapituła może postanowić o nieprzyznaniu Nagrody w danym roku kalendarzowym.
 1. Wnioski zgłoszeniowe są do pobrania na internetowej stronie Urzędu Miasta legnica.eu w zakładce Dla mieszkańca/Organizacje pozarządowe/Współpraca organizacji, na stronie Prezydenta Legnicy www.prezydent.legnica.eu oraz na stronie stowarzyszenia „Pamięć i Dialog” www.pamiec-dialog.pl. w zakładce Nagroda im. J. Gretschela.

 

 1. Laureat Nagrody zostanie zawiadomiony o przyznaniu Nagrody oraz miejscu i terminie jej wręczenia.