Garnizon

Garnizon
– to stałe miejsce stacjonowania jednostki wojskowej lub jednostek wojskowych w czasie pokoju.

Funkcja administracyjna
W skład jednostek garnizonowych wchodzą również inne integralne instytucje, pracujące na potrzeby wojska. Ich zadaniem jest zarządzanie i pomaganie w utrzymaniu wszystkich środków będących własnością wojskową np. pralnia garnizonowa, areszt garnizonowy czy kasyno wojskowe. Rolę administracyjną pełnią również zwierzchnicy garnizonu.

Władze garnizonu

 • dowódca garnizonu
 • zastępca dowódcy garnizonu ds. logistyki
 • komendant garnizonu
 • lekarz dyżurny garnizonu
 • szef łączności garnizonu
 • inspektor ochrony przeciwpożarowej garnizonu
 • inni funkcyjni w zależności od specyfiki garnizonu
 • służba garnizonowa

 

Dowódca garnizonu określa miejsce stacjonowania danej jednostki. Dodatkowo ustala się granice do których wolno się poruszać żołnierzom. Dotyczy to zarówno miejsca stałego pobytu jednostek, jak i w czasie ćwiczeń na poligonie. Funkcja określa również zadania na czas wojny. Po wyjściu jednostek na wojnę zabezpiecza się opiekę nad koszarami i rodzinami żołnierzy – tego rodzaju zadania należą do obowiązków specjalnych struktur.


Garnizonem dowodzi dowódca garnizonu. Reguluje on wszystkie sprawy związane z działalnością wojska na jego terenie. Funkcja ta polega głównie na utrzymywaniu kontaktów z władzami cywilnymi miasta, wzajemnym informowaniu się o planowanych działaniach. Dotyczy to działań, które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie zarówno wojska (zmiany przestrzenne, np. budowa nowych dróg i budynków), jak i samego miasta (np. przemarsz pododdziałów głównymi traktami komunikacyjnymi, ćwiczenia bojowe w pobliżu zabudowań mieszkalnych itp.). Wszelkie tego typu zdarzenia muszą być wcześniej oznajmiane i uzgadniane.

Komendant garnizonu jest dowódcą lokalnego organu władzy wojskowej, jakim jest komenda garnizonu.


Skład służby garnizonowej

 • oficer inspekcyjny garnizonu
 • pomocnik oficera inspekcyjnego garnizonu
 • profos aresztu garnizonowego
 • warty garnizonowe
 • pododdział alarmowy garnizonu
 • lekarz dyżurny garnizonu
 • na podstawie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Garnizon