W naszych zbiorach znajdują się m.in. ordery, odznaczenia, odznaki i medale pozyskane w depozyt od rodziny płka Henryka KUPCZAKA

Ordery z legitymacjami
1. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
2. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
3. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Miniaturki
4. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
5. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
6. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
7. Korpus Kadetów
8. Krzyż

Odznaczenia z legitymacjami
9. Złoty Krzyż Zasługi
10. Srebrny Krzyż Zasługi
11. Odznaka Grunwaldu
12. Brązowe Odznaczenie Za zasługi w ochronie porządku publicznego
13. Złote Odznaczenie Opiekuna Miejsc pamięci Narodowej

Medale z legitymacjami
14. Złoty Medal Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny
15. Złoty Medal Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny-Janina Kupczak
16. Srebrny Medal Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny-Janina Kupczak
17. Srebrny Medal Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny
18. Brązowy Medal Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny
19. Brązowy Medal Siły Zbrojne w służbie Ojczyzny-Janina Kupczak
20. Złoty Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju
21. Złoty Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju-Janina Kupczak
22. Srebrny Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju
23. Srebrny Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju-Janina Kupczak
24. Brązowy Medal za Zasługi Dla Obronności Kraju
25. Medal X lecia Polskie Rzeczypospolitej Ludowej
26. Medal 40-lecia Polski Ludowej
27. Złoty Medal Za zasługi dla pożarnictwa
28. Medal Za udział w obronie władzy ludowej
29. Medal Rodła
30. Medal Za udział w walkach o Berlin
31. Wyróżnienie „Kryształowe Serce” za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

Odznaki z legitymacjami
32. Złota Odznaka Za Zasługi dla Obrony Cywilnej
33. Srebrna Odznaka Za Zasługi dla Obrony Cywilnej
34. Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Obrony Cywilnej 14.03.1977
35. Brązowa Odznaka Za Zasługi dla Obrony Cywilnej 24.02.1978
36. Srebrna Odznaka Janka Krasickiego
37. Krzyż zasługi dla Związku Harcerstwa Polskiego
38. Odznaka Przyjaciel Młodzieżowego Centrum Kultury HARCERZ
39. Złota Odznaka za Zasługi dla Chorągwi Legnickiej Związku Harcerstwa Polskiego
40. Odznaka Za zasługi dla Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
41. Odznaka III Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację-mandat
42. Odznaka Zasłużony dla Śląskiego Okręgu Wojskowego
43. Krzyż pamiątkowy Czyn Frontowy
44. Za zasługi dla województwa Legnickiego – 4.05.1981
45. Za zasługi dla województwa Legnickiego – 21. 05.1981
46. Odznaka Honorowa I stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża
47. Odznaka Honorowa I stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża
48. Odznaka Honorowa II stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża
49. Odznaka Honorowa III stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża
50. Odznaka 50-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża
51. Złota Odznaka Honorowa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
52. Złota Odznaka Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
53. X lat w Służbie Narodu
54. XX lat w Służbie Narodu
55. Złota odznaka Polskiego Związku Wędkarskiego wieńcami za zasługi dla wędkarstwa polskiego
56. Odznaka 100 lat Polskiego Związku Wędkarskiego
57. Odznaka XXV lecia Polskiego Związku Wędkarskiego
58. Odznaka XX lecia Polskiego Związku Wędkarskiego LEGITYMACJA ?
59. Miniatura odznaki Polskiego Związku Wędkarskiego
60. Odznaka Koła Legnickiego Polskiego Związku Wędkarskiego
61. Srebrna Odznaka za zasługi dla Wędkarstwa Polskiego
62. Odznaka Budowniczy Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego
63. Odznaka specjalna Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej
64. Srebrna Odznaka Związku Inwalidów Wojennych
65. Złote Odznaczenie Za zasługi w zwalczaniu powodzi
66. Odznaka Zasłużony Działacz Frontu Jedności Narodu
67. Złota Odznaka Działacza Ligi Obrony Kraju
68. Odznaka XV lecia wyzwolenia Dolnego Śląska
69. Złota odznaka Zasłużony dla Dolnego Śląska
70. Krzyż Pamiątkowy CZYN FRONTOWY I i II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1043-1945
71. Odznaka członkostwa Związku Kadetów II RP – 2 Korpusu Kadetów w Rawiczu

Medale
72. Medal pamiątkowy Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy
73. Medal pamiątkowy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
74. Medal pamiątkowy ZHP z okazji 40-tej rocznicy Ludowego Wojska Polskiego
75. Medal pamiątkowy Za szczególne zasługi dla Centrum Szkolenia Łączności
76. Medal pamiątkowy LX lat Polskiego Czerwonego Krzyża
77. Medal pamiątkowy 50 lat Polskiego Czerwonego Krzyża
78. Medal pamiątkowy 60 lat Polskiego Czerwonego Krzyża
79. Medal pamiątkowy XXX lat Krwiodawstwa
80. Medal XX lat Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddz. w Legnicy
81. Medal pamiątkowy 70 lat Polskiego Czerwonego Krzyża
82. Medal pamiątkowy XL lat Milicji Obywatelskiej i Służby Bezpieczeństwa
83. Medal pamiątkowy VII Kongresu Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
84. Medal pamiątkowy 100 lat Święta Pracy
85. Medal 100-lecie Ruchu Robotniczego
86. Medal Za upowszechnianie wiedzy marksistowsko-leninowskiej
87. Medal XXV lat Obrony Cywilnej SZCZECIN
88. Medal XX lat Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
89. Medal Ćwiczeń ODRA 85
90. Medal 15 lat Klubu Oficerów Rezerwy – Lubin
91. Medal III Zjazd Kadetów – maj 1984 r.
92. Medal Związku Inwalidów Wojennych
93. Medal XXXV lat Polskiej Miedzi
94. Medal XXV lat odkrycia Miedzi
95. Medal Za Zasługi dla Związku Inwalidów Wojennych
96. Medal XXX lat Polskiej Miedzi
97. Medal Komenda Milicji Obywatelskiej w Legnicy
98. Medal XXV lat Obrony Cywilnej LEGMET
99. Medal Zasłużony dla Organizacji Partyjnej Legnica
100. Medal X lat Towarzystwa Wiedzy Obronnej
101. Medal Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Legnicy - 40 lat powrotu Legnicy do Macierzy
102. Medal Zwycięstwa i Wolności

Odznaki bez legitymacji
103. Odznaka absolwencka Oficerskiej Szkoły Piechoty
104. Odznaka Honorowa Centrum Szkolenia Łączności
105. Odznaka Korpusu Kadetów-mała
106. Odznaka Korpusu Kadetów-duża
107. Odznaka Pionier Legnicy
108. 3 szt. Odznaki Związku Bojowników o Wolność i Demokrację
109. Odznaka Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego
110. Odznaka NSZZ SOLIDARNOŚĆ
111. Medal Zwycięstwa i Wolności
112. Towarzystwa Przyjaciół Lwowa
113. 2 szt. 40 lat PZPR
114. Odznaka Towarzystwo Wojskowe Wiedzy Obronnej

Odznaczenia zagraniczne
115. Медал ЖУКОВА
116. Медал 50 лет ПОБЕДЫ
117. Медал 50 лет ПОБЕДЫ bez legitymacji
118. Медал 60 лет ПОБЕДЫ
119. Медал ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНЮ bez legitymacji
120. Medal bułgarski Медал 40 ГОДИНИ СОЦИАЛИСТИЧСКА БЬЛГАРИЯ
121. Bułgarska odznaka ПАРТЫЗАНСКА СЛАВА СКАЛОЯНОВЕЦ окр. СТАРОЗАГОРСКИЙ
122. Bułgarska odznaka ПАМЕТНИК НА СВОБОДАТА ВРЪХ ШИПКА
123. 3 szt. Odznaki СТАРA ЗАГОРA

Inne
124. Orzełek blaszany z czapki żołnierza LWP służby zasadniczej i czapki zimowej
125. Korpusówki wojsk pancernych
126. Miedziana plakietka - Zwi Komb Rzeczp Pol i Był Żołn Polit -60 lat zwyc nad faszyzm-8.05.1945-8.05.2005
127. Odznaka Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej

 

IMG_0010
IMG_0011
IMG_0012
IMG_0137
IMG_0136
IMG_0053
IMG_0054
IMG_0055
IMG_0235
IMG_0236
IMG_0237
IMG_0168