PUBLIKACJE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA PAMIĘĆ I DIALOG

ZWIĄZANE Z CELAMI STOWARZYSZENIA

Wszystkie publikacje członków Stowarzyszenia dostępne są w zbiorach Działu Informacyjno-Bibliograficznego i Regionalnego i Czytelni Naukowej Legnickiej Biblioteki Publicznej przy ul. Piastowskiej 22.

www.biblioteka.legnica.eu

 

Jürgen Gretschel

 • Legnica - nasz Heimat, [w:] Kto siedzi na miedzi (-y), pod red. J. Starzyńskiego, Legnica 2013, s. 177-200.

 • Mój Heimat (relacje spisał M. Szczypiorski), Konkrety, 1992, nr 2, s. 7.

 • Mój Heimat (relacje spisał M. Szczypiorski), Konkrety, 1992, nr 5, s. 7-8.

 • Mój Heimat (relacje spisał M. Szczypiorski), Konkrety, 1991, nr 51-52, s. 14.

 • Pastor Wolfgang Meissler - na zawsze Legniczanin = Pastor Wolfgang Meissler - immer ein Liegnitzer, Legnica 2009.

 • Sytuacja powojenna Niemców w Legnicy, [w:] Gestern, heute, morgen. Wczoraj, dziś, jutro. 50 lat Niemieckiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego na Dolnym Śląsku, wybór i oprac. I. Lipman, Wrocław 2007, s. 201-208.

 

Zuzanna Grębecka

 • Opowieści podzielonego miasta. Raport z badań etnograficznych w Legnicy w latach 2010-2013, „Szkice Legnickie” (dalej: SL), 34 (Legnica 2013), s. 107-123.

 • Legnica: 1945-1993: podwójne życie miasta = Liegnica : 1945-1993 ; dwojnaja żizn’ Goroda, Legnica 2013.

 • Legnickie strzępki, czyli etnograf na śmietnisku historii, Mówią Wieki, 2012, nr 3, s. 14 -18.

 • Mówiono „druga Moskwa” na Legnicę. Wspomnienia legniczan o stacjonowaniu Wojsk Radzieckich w Latach 1945 – 1993. Źródła etnograficzne, (z J. Bursztą ), Kraków 2015.

 

Franciszek Grzywacz

 • Legnica za radzieckim murem, Legnica 2008.

 

Mateusz Jackowski

 • Mundur wz43, czyli w czym Rosjanie wchodzili do Legnicy, SL, 34 (Legnica 2013).

 

Maciej Juniszewski 

 • Nazwy ulic i placów Legnicy, Legnica 2000.

 • Urbanonimia Legnicy. Z dziejów miasta, SL, 33, (Legnica 2012).

 

Wojciech Kondusza

 • Armia (nie tylko) ateistów. Kwestia światopoglądowa w jednostkach Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej / Rosyjskiej, SL, 36 (Legnica 2015), s. 85 – 107.

 • Cyganie – wśród niewykorzystanych szans [w:] Cyganie/Romowie w Polsce. Dawne i współczesne konteksty 1964 roku, pod red. Beaty A. Orłowskiej i Piotra Krzyżanowskiego, Gorzów Wielkopolski 2015, s. 225-249.

 • Cyganie żyją wśród nas [w:] Kto siedzi na miedzi (-y)?, pod red. Jerzego Starzyńskiego, Legnica 2013, s. 27-50.

 • Legnica jako centrum Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej [w:] Armia Czerwona/Radziecka w Polsce w latach 1944-1993, pod red. Krzysztofa Filipa i Mirosława Golona, Borne Sulinowo - Bydgoszcz - Gdańsk 2014, s. 232-244.

 • Legniccy Cyganie – Romowie, Legnica 2006.

 • Mała Moskwa, Legnica i powiat legnicki w latach 1945 – 1947, [w:] W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci w Polsce 1944 – 1993, Warszawa 2009 .

 • Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy, Legnica 2005; wyd. II, Legnica 2011.

 • O kulturotwórczej roli Armii Radzieckiej inaczej, Dialog Edukacyjny, nr 2-3, 2014 r., s. 48-52.

 • Sabadach i jego Muzeum Armii Radzieckiej, Legnica 2011.

 • Śladami Małej Moskwy, Legnica 2009; wyd. w j. rosyjskim – Legnica 2013.

 • Wieloetniczność Północnej Grupy Wojsk i związane z nią problemy, SL, 35 (Legnica 2014), s. 183-199.

 • Czołgi były w ruchu, Dialog Edukacyjny 2016, Nr 3-4.

 • Totalistyczny model wychowania żołnierzy Północnej Grupy Wojsk, „Szkice Legnickie”, tom 37 (2016).

 

Maria Kubasik

 • Legniccy Sybiracy, Legnica 2015.

 • Złota legnicka jesień (współautor M. Żak), „Szkice Legnickie”, tom 37 (2016).

 

Barbara Morawiec

 • Centrum Dokumentacji Romskiej przy Legnickiej Bibliotece Publicznej [w]: Inni ale tacy sami, pod red. K. Wiercińskiej, Legnica, 2013. s. 39-48.

 • Garnizon legnicki. Zestawienie bibliograficzne, [w:] 60 lat polskiego garnizonu w Legnicy (1945 – 2005), Legnica 2005.

 • Legnica w zbiorach regionalnych Legnickiej Biblioteki Publicznej. [Cz.1] (opr. z G. Błażejewską), Legnica 2004.

 • Legnica w zbiorach regionalnych Legnickiej Biblioteki Publicznej. [Cz.1], Legnica 2008.

 • Stowarzyszenie „Rodzina Wojskowa” – krótka historia, [w:] 60 lat polskiego garnizonu w Legnicy (1945 – 2005), Legnica 2005.

 

Wojciech Morawiec

 • Ocalone ślady historii: niewiele legniczan wie, że Agencja Mienia Wojskowego podzieliła cały kompleks na działki i sprzedaje chętnym, Konkrety 2015, nr 7, s. 14-15.

 • Osadnictwo polskie w Legnicy i obwodzie legnickim w latach 1945 – 1950 oraz proces tworzenia się administracji państwowej, [w:] Osadnictwo na ziemiach obecnego województwa legnickiego w latach 1945 – 1950, Legnica 1989.

 • Pod Pitagorasem i Muzami..., Konkrety, 2016, nr 32, s. 10.

 • Przebudzenie Legnicy, Konkrety 2016, nr 12, s. 15.

 • Schowane na lepsze czasy: w koszarach przy Rzeczypospolitej znaleziono m.in. parę wojskowych butów z lat 40. XX wieku, Konkrety, 2015, nr 12, s. 9.

 • W kręgu bezsilności, Konkrety 2016, nr 16, s. 15.

 • Wojsko Polskie w Legnicy w latach 1945-2008, SL, 35 (Legnica 2015), s. 219 – 225.

 

Krystyna Nowakowska

 • Pawilon polski na nowojorskiej wystawie światowej (1939–1940) i jego dalsze dzieje, 269 s., Warszawa 2013.
 • Srebrne fascynacje – kolekcja srebra współczesnego w zbiorach Muzeum Miedzi w Legnicy, w: Biżuteria w Polsce, Materiały z IV Sesji Naukowej zorganizowanej przez Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku, w dniach 6 – 7 marca 2003 roku, Toruń 2003.
 • Losy polskich eksponatów na Wystawie Światowej w Nowym Jorku (1939 – 1940) po wybuchu wojny, mps, s. 21, Sesja naukowa Międzynarodowa wystawa “Świat Jutra” Nowy Jork 1939, Instytut Sztuki PAN w Warszawie, 23-24 listopada 2009.

 

Katalogi i informatory wystaw autorskich w kraju i zagranicą:

 • Odsiecz Wiednia i inne sławne bitwy w twórczości Kazimierza Sichulskiego (1879 – 1942), (wystawa przygotowana w związku z obchodami 300-tnej rocznicy wiktorii wiedeńskiej (w 1683r.), Muzeum Okręgowe w Legnicy 1983.
 • January Suchodolski (1797 – 1875) malarz polskiej historii, (2 edycje ekspozycji – w muzeach: Legnicy i Jawora), Muzeum Okręgowe w Legnicy 1986
 • ZEGARY, informator, Muzeum Okręgowe w Legnicy, 1989.
 • Srebro Art Déco z kolekcji Marka Sosenki , Muzeum Okręgowe w Legnicy 1993, ( 2 edycje – w Muzeum Miedzi w Legnicy i w Muzeum Narodowym w Szczecinie).
 • 15 lat legnickich pokazów srebra artystycznego, Muzeum Okręgowe w Legnicy 1995.
 • Józef Fajngold 1910 - 1998. Rzeźbiarz i złotnik, Muzeum Miedzi w Legnicy 1997 ,(3 edycje – w Muzeum Miedzi w Legnicy, na Targach Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas w Warszawie i w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie).
 • Henryk Grunwald 1904 - 1958. Mistrz kompozycji w metalu, Muzeum Miedzi w Legnicy 1998.
 • Art Déco Poland , informator, The Polish Museum of America w Chicago 1999.
 • Srebrne fascynacje. Kolekcja srebra artystycznego ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy , Muzeum Miedzi w Legnicy 2002, ( 4 edycje – w The Polish Museum of America w Chicago, na Targach Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas w Warszawie, w Muzeum Miedzi w Legnicy i w Karkonoskim Muzeum w Jeleniej Górze).
 • Twórczość w metalu Henryka Grunwalda ( 1904 – 1958 ) na Targach Biżuterii i Zegarków Złoto Srebro Czas w Warszawie 2010.

 

Inne:

 • Kolekcja polskiego srebra współczesnego w Muzeum Miedzi w Legnicy, 2014, http://www.bizuteriaartystycznawpolsce.pl
 • Polska biżuteria srebrna w latach 1945 – 1980 z kolekcji Muzeum w Gliwicach ,Muzeum Okręgowe w Legnicy 1991.
 • Rzemiosło artystyczne ze zbiorów Muzeum Jana Matejki w Krakowie, Muzeum Miedzi w Legnicy 1995.
 • Dawne srebro z kolekcji Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Miedzi w Legnicy 1999.

 

Artykuły:

 • Wstęp do publikacji: Stanisław Wyspiański, Henryk Pobożny pod Lignicą Rapsod, (W 750 rocznicę bitwy pod Legnicą i w 100-lecie pobytu Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy), Muzeum Okręgowe w Legnicy 1991.
 • Art Déco z Muzeum Miedzi w Legnicy, w: „Złoto i Czas”, nr 1/98, Warszawa, 1998.
 • Henryk Grunwald (1904 – 1958) mistrz kompozycji w metalu, w: „Polski Jubiler”, nr 2 (7) 1999.
 • Nowinki z Chicago, w: „Polski Jubiler”, nr 1 (9) 2000.
 • Srebrne fascynacje – kolekcja srebra współczesnego ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy, w: „Zegarki i Biżuteria”, 10/ 2002(67).
 • Srebrne fascynacje. Polskie srebro ze zbiorów Muzeum Miedzi w Legnicy - wystawa w Polskim Muzeum w Chicago, w : „Polski Jubiler”, nr 2 (16) 2002.
 • Józef Fajngold (1910 – 1998) rzeźbiarz i złotnik przedwojennej Warszawy, w: „Polski Jubiler”, nr 4(21) 2003.
 • Dla szczęścia , nadziei i profitu. Pawilon Polski na Wystawie Światowej w Nowym Jorku w1939r., w:” Art & Business”, 10/ 2003.
 • Twórczość jak pieśń … Wystawa prac Józefa Fajngolda, w: „Zegarki i Biżuteria”, nr 7 – 8 2006.
 • Srebrne piękności, w: „ Art & Business”.

 

Marek Żak 

Artykuły:

 • Złota legnicka jesień, SL, 37, Legnica 2016, s. 339-441 [razem z M. Kubasik]. 

 • Indoktrynacja polityczna funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej w latach 1945-1948 na przykładzie ziemi legnickiej, „Przegląd Policyjny”, nr 1 z 2016, s. 126-142. 

 • Początki polskiej akcji osadniczej na terenie Legnicy (kwiecień 1945-czerwiec 1946), „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka”, nr 4 z 2015 r., s. 69-92. 

 • Powojenna Legnica w świetle wspomnień Bronisława Freidenberga, „Szkice Legnickie”, t. XXXVI z 2015 r., s. 183-218. 

 • Powstanie i początki działalności Milicji Obywatelskiej na Dolnym Śląsku w 1945 roku (w świetle dokumentacji Komendy Wojewódzkiej MO we Wrocławiu), „Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy”, nr 2 z 2016 r., s. 128-143. 

 • Powstanie i początki działalności Milicji Obywatelskiej na terenie Legnicy i powiatu legnickiego (1945-1946), [w:] Zimowa Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty, pod red. M. Przepierskiego i Ł. Kamińskiego, Warszawa 2016, s. 15-29. 

 • Rok 1956 na łamach prasy lokalnej Dolnego Śląska, SL, 37, Legnica 2016, s. 279-337. 

 • Sytuacja aprowizacyjna Legnicy w latach 1945-1946, SL, 36, Legnica 2015, s. 123-182.

Publikacje źródłowe:

 • Spór o niemieckiego Księdza. O życiu religijnym legnickiej wspólnoty katolickiej w latach 1945-1946, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, nr 1 z 2016, s. 257-266. 

 • Spór o świątynie. O losach kościoła Najświętszej Marii Panny w Legnicy po II wojnie światowej, „Perspectiva. Legnickie Studia Teologiczno-Historyczne”, nr 2 z 2015 r., s. 216-224 . 

 

Relacje świadków historii:

 • Minko J., Wokół nas same stepy (1), relacje spisał M. Żak, „Konkrety”, nr 25 z 24 VI 2015, s. 14.

 • Palczak H., Zza Buga na zachód (2), relacje spisał M. Żak, „Konkrety”, nr 14 z 8 IV 2015, s. 14.

 • Palczak H., Zza Buga na zachód (3), relacje spisał M. Żak, „Konkrety”, nr 15 z 15 IV 2015, s. 14.

 • Palczak H., Zza Buga na zachód (4), relacje spisał M. Żak, „Konkrety”, nr 16 z 22 IV 2015, s. 14.

 • Palczak H., Zza Buga na zachód przez Syberię (1), relacje spisał M. Żak , „Konkrety”, nr 13 z 1 IV 2015, s. 14. 

 

Artykuły Prasowe:

 • „Bazgram, bo mi na tym nie zależy…”, „Konkrety”, nr 35 z 5 X 2016, s. 10.

 • 38 lat w urzędzie, „Konkrety”, nr 19 z 11 V 2016, s. 14.

 • Ani sukienki, ani wódki, ani zakąski…, „Konkrety”, nr 27 z 6 VII 2016, s. 10.

 • Bitwa o Kościół, „Konkrety”, nr 27 z 6 VII 2016, s. 10.

 • Bryczka, biały koń i ciało w wełnianym kocu, „Konkrety”, nr 16 z 20 IV 2016, s. 14.

 • Cesarz Wilhelm kontra król Jagiełło, „Konkrety”, nr 5 z 3 II 2016, s. 14.

 • Chleb z drutem i zdezelowany tramwaj, „Konkrety”, nr 33 z 21 IX 2016, s. 10.

 • Co się wydarzyło w zakaźnym?, „Konkrety”, nr 15 z 13 IV 2016, s. 14.

 • Cyceron z Legnicy, „Konkrety”, nr 8 z 24 II 2016, s. 15.

 • Czerwona szarańcza, „Konkrety”, nr 23 z 8 VI 2016, s. 14.

 • Dobrowolne wysiedlenie, „Konkrety”, nr 34 z 24 VIII 2016, s. 10.

 • Jak czerwonoarmiści zdobywali Legnicę, „Konkrety”, nr 6 z 10 II 2016, s. 12-13.

 • Jak powstawała legnicka milicja, „Konkrety”, nr 5 z 3 II 2016, s. 14.

 • Kankan na do widzenia, „Konkrety”, nr 22 z 1 VI 2016, s. 14.

 • Kara za sprzedaż mięs, „Konkrety”, nr 5 z 3 II 2016, s. 14.

 • Kartka z dziejów Legnicy, „Konkrety”, nr 14 z 4 V 2016, s. 15.

 • Kowboj legnickiej medycyny, „Konkrety”, nr 2 z 13 I 2016, s. 15

 • Kpiarz, kronikarz, kolekcjoner, „Konkrety”, nr 27 z 8 VII 2015, s. 16.

 • Kryminalne historie powojennej Legnicy, „Konkrety”, nr 4 z 27 I 2016, s. 10.

 • Ksiądz z połową dyplomu, „Konkrety”, nr 17 z 27 IV 2016, s. 15.

 • Którędy na Kazimierza Wielkiego?, „Konkrety”, nr 42 z 23 XI 2016, s. 10.

 • Legnicka łódź podwodna, „Konkrety”, nr 7 z 17 II 2016, s. 14.

 • Legnicki młot na czarownice, „Konkrety”, nr 33 z 24 VIII 2016, s. 10.

 • Legnicki wehikuł czasu, „Konkrety”, nr 42 z 23 XI 2016, s. 10.

 • Legnicki Żołnierz Wyklęty, „Konkrety”, nr 9 z 2 III 2016, s. 15.

 • Lekcje nawet pod parasolem, „Konkrety”, nr 11 z 16 III 2016, s. 16.

 • Lwowska wódka, włoskie lody i rejs po Wenecji, „Konkrety”, nr 21 z 25 V 2016, s. 14.

 • Między Liegnitz a Lignicą, „Konkrety”, nr 7 z 17 II 2016, s. 14.

 • Mistrz społecznego działania, „Konkrety”, nr 23 z 8 VI 2016, s. 15.

 • Mroźne zimy, „Konkrety”, nr 11 z 16 III 2016, s. 14.

 • Na dywaniku u Rokossowskiego, „Konkrety”, nr 20 z 18 V 2016, s. 15.

 • Na handel i do użytku własnego, „Konkrety”, nr 26 z 29 VI 2016, s. 11.

 • Narodziny Antychrysta nad Kaczawą, „Konkrety”, nr 33 z 24 VIII 2016, s. 10.

 • Narodziny Lignicy, „Konkrety”, nr 20 z 18 V 2016, s. 14.

 • Nauczyciele spali na gołej podłodze, „Konkrety”, nr 33 z 21 IX 2016, s. 10.

 • Nawet siedem operacji z rzędu, „Konkrety”, nr 9 z 2 III 2016, s. 14.

 • Nie zauważyli, że zniknęła, „Konkrety”, nr 14 z 6 IV 2016, s. 14.

 • Nieporadny jak ormowiec?, „Konkrety”, nr 8 z 24 II 2016, s. 14.

 • Ochotnicy do pałek!, „Konkrety”, nr 40 z 9 XI 2016, s. 10

 • Ogródek dla każdego, „Konkrety”, nr 16 z 20 IV 2016, s. 14.

 • Pałowania dzień pierwszy, „Konkrety”, nr 39 z 2 XI 2016, s. 10.

 • Pierwsze symptomy, „Konkrety”, nr 37 z 19 X 2016, s. 10.

 • Pierwszy malarz Legnicy, „Konkrety”, nr 28 z 23 IX 2015, s. 14.

 • Piłka, rower i wypady w miasto, „Konkrety”, nr 29 z 20 VII 2016, s. 10.

 • Pionier w milicyjnym mundurze, „Konkrety”, nr 25 z 22 VI 2016, s. 15.

 • Pokazywał to, co mało kto dostrzegał, „Konkrety”, nr 22 z 1 VI 2016, s. 15.

 • Powstaniec, społecznik, handlowiec, „Konkrety”, nr 21 z 25 V 2016, s. 15.

 • Proboszcz na trudne czasy, „Konkrety”, nr 1 z 6 I 2016, s. 14.

 • Przeżegnał się i zaklął, „Konkrety”, nr 28 z 13 VII 2016, s. 10.

 • Raj dla bandytów, „Konkrety”, nr 9 z 2 III 2016, s. 15.

 • Ryba psuje się od głowy, „Konkrety”, nr 34 z 24 VIII 2016, s. 10.

 • Sąsiedzka warta, gong i gumowy kabel, „Konkrety”, nr 25 z 22 VI 2016, s. 14.

 • Smarkaczom salutował pułkownik, „Konkrety”, nr 25 z 22 VI 2016, s. 12-13.

 • Stan wrzenia w „Małej Moskwie”, „Konkrety”, nr 36 z 12 X 2016, s. 10.

 • Strajkowali, bo na obiad była kartoflanka, „Konkrety”, nr 11 z 16 III 2016, s. 14.

 • Śnił się chleb o rumianej skórce, „Konkrety”, nr 14 z 6 IV 2016, s. 14.

 • Świnka w łazience, koza na balkonie, „Konkrety”, nr 24 z 15 VI 2016, s. 14.

 • Towarzysz Jan, „Konkrety”, nr 35 z 31 VIII 2016, s. 10.

 • Ulice patrolowali szewcy i kominiarz, „Konkrety”, nr 15 z 13 IV 2016, s. 14.

 • W kalesonach i w cylindrze, „Konkrety”, nr 10 z 9 III 2016, s. 14.

 • W siedem godzin do Wrocławia, „Konkrety”, nr 9 z 2 III 2016, s. 15.

 • Wino zamiast herbaty, „Konkrety”, nr 18 z 4 V 2016, s. 14.

 • Witaj, Lignico!, „Konkrety”, nr 30 z 27 VII 2016, s. 10.

 • Wojna o teatr, „Konkrety”, nr 31 z 3 VIII 2016, s. 10.

 • Wódki i różańca nie odmawiał, „Konkrety”, nr 36 z 9 IX 2015, s. 14.

 • Z karabinem na zabawę, „Konkrety”, nr 42 z 23 XI 2016, s. 10.

 • Żegnał ich 15-tysięczny tłum, „Konkrety”, nr 13 z 30 III 2016, s. 12-13.

 • Życiorys na film, „Konkrety”, nr 30 z 29 VII 2015, s. 16.