Wojciech Kondusza - prezes Zarządu
Maria Kubasik – wiceprezes Zarządu
Marek Żak – wiceprezes Zarządu
Wojciech Morawiec – skarbnik
Barbara Morawiec – członek Zarządu (sekretarz)
Janina Lisowska – członek Zarządu
†Jurgen Gretschel – członek Zarządu