Zakładka zawiera relacje świadków historii – legnickich Sybiraków w postaci nagrań dźwiękowych i filmowych oraz skanów i tekstów spisanych wspomnień. Zamieszczone w niej zostały również fotografie osobiste i dokumenty osób deportowanych. Katalog będzie systematycznie wzbogacany o pozyskane nowe materiały. /z całością publikowanych wspomnień można zapoznać się w Oddziale Związku Sybiraków w Legnicy pl. Słowiański 1 lub w Legnickiej Bibliotece Publicznej ul. Piastowska 22.